ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Liga Wędkarska

Klasyfikacja generalna

Punkty
Imię Nazwisko 6 cze 1 sie 5 wrz 3 paź SUMA
1 Michał Wojnikiewicz 96 10 106
5 Patryk Kamin 106 0 106
12 Grzegorz Hejno 94 10 104
15 Mateusz Makara 95 0 95
4 Grzegorz Straszak 45 0 45
14 Jerzy Makara 45 0 45
2 Tomasz Wesołowski 20 10 30
3 Antoni Hołub 20 10 30
16 Zbigniew Kowalczuk 20 10 30
10 Piotr Paćkowski 20 0 20
11 Wojciech Badźmierowski 20 0 20
13 Andrzej Jędrzejczyk 20 0 20
6 Jakub Balicki 10 0 10
7 Radosław Kordalski 10 0 10
8 Zbigniew Surgiel 10 0 10
9 Janusz Kułaga 10 0 10
17 Piotr Dalbiak 0 10 10
18 Jan Surma 10 0 10
19 Ryszard Czyżewski 10 0 10
20 Karol Szygenda 10 0 10

Zapraszamy na I edycje „Ligi Wędkarskiej – Bukowo Fishing League 2020”. Wydarzenie będzie miało miało charakter cyklicznych zawodów wędkarskich i odbędzie się w terminach: 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3 października 2020 roku na Jeziorze Bukowo.

Poniżej oficjalny regulamin.

OFICJALNY REGULAMIN ZAWODÓW
„Liga Wędkarska Jeziora Bukowo”

Edycja 2020

 1. Organizatorem zawodów jest Gmina Darłowo oraz Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.
 2. Partnerem zawodów jest: Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Wieprzy i Grabowej.
 3. Zawody mają charakter towarzyski.
 4. Zawody mają charakter cykliczny i odbędą się w terminach:
  1. 06.2020 r. – strat godz. 6.00
  2. 07.2020 r.- strat godz. 14.00
  3. 08.2020 r.- strat godz. 6.00
  4. 09.2020 r.- strat godz. 14.00
  5. 10.2020 r.- strat godz. 6.00
 5. Zgłoszenia zawodników do trzech dni przed rozpoczęciem poszczególnych edycji zawodów na adres e-mail: csw@gminadarlowo.pl lub telefonicznie.
 6. Bazą zawodów jest siedziba Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki.
 7. Zawodnicy startują na łodziach własnych o minimalnej długości 360 cm, które muszą posiadać niezbędne wyposażenie ratownicze.
 8. Dopuszcza się start w pojedynkę lub obsady 2 zawodników na jednej łodzi – każdy zawodnik jest punktowany indywidualnie.
 9. Dopuszcza się start zawodników startujących na kajakach wędkarskich.
 10. Dopuszcza się używanie silników elektrycznych lub spalinowych bez ograniczeń mocy.
 11. Każda kolejka „Ligi Wędkarskiej” odbędzie się w jednej turze – organizatorzy planują trzy tury poranne i 3 tury popołudniowe.
 12. Każda kolejka (tura) zawodów trwa 6 godzin.
 13. W czasie zawodów łowi się metodą spinningową ryby: okoń, sandacz, szczupak, troć jeziorowa. Inne ryby nie są brane pod uwagę podczas punktowania przez sędziego kontrolnego.
 14. Obowiązuję zakaz trollingu.
 15. Zawody odbędą się na żywej „na żywej rybie” – punktacja wg regulaminu organizatora:
 • okoń – minimalny wymiar 20 cm; punktacja: wymiar+5 pkt
 • sandacz – minimalny wymiar 50 cm; punktacja: wymiar+50 pkt
 • szczupak – minimalny wymiar 50 cm; punktacja: wymiar+50 pkt
 • troć jeziorowa – minimalny wymiar 50 cm – wymiar+50 pkt
 1. Do punktacji każdy zawodnik wybiera maksymalnie 20 ryb złowionych podczas każdej kolejki Ligi.
 2. Do klasyfikacji generalnej brani są pod uwagę zawodnicy, którzy wystartują co najmniej w 4 z 5 kolejek Ligi.
 3. Za udział w każdej turze zawodów zawodnik otrzymuję 10 pkt ekstra do klasyfikacji końcowej.
 4. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
  – została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów – jako rybę zaliczoną uważa się rybę trzymaną w ręku podczas trwania sygnału który kończy turę zawodów.
  – odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką.
  W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody.
 5. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, po zmierzeniu przez sędziego kontrolnego ryby są wypuszczane do wody.
 6. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.
 7. Zabrania się udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby.
 8. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.
 9. W sytuacji dalszego zagrożenia COVID-19 zawodnicy oraz sędziowie zobligowani są do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń z tym związanych.
 10. Zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik, który zdobędzie najwięcej punktów miarowych w ciągu trwania całego cyklu zawodów.
 11. Trzech najlepszych zawodników otrzyma pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
 12. Organizator nie pobiera opłaty wpisowej.
 13. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, postój oraz wodowanie łodzi na przystani Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach podczas trwania zawodów oraz jeśli nie będzie przeciwskazań związanych z COVID-19 grill po każdej edycji zawodów.
 14. Organizator nie zapewnia zezwolenia na połów ryb w Jeziorze Bukowo podczas trwania zawodów.
 15. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 16. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w mediach tradycyjnych oraz internetowych.
 17. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia i promocji zawodów i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportów Wodnych z siedzibą w Dąbkach.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach możliwy jest pod adresem email: csw@gminadarlowo.pl
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia zawodów.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pai/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;
 • W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie zawodów, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia zawodów, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.
 3. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące zawodów rozstrzyga organizator konkursu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zawodów i obowiązuje do czasu ich zakończenia.
 5. Zapytania oraz szczegółowe informacje dotyczące zawodów udziela:
  Marceli Lichacy – 721 632 777 marceli.lichacy@ugdarlowo.pl, csw@gminadarlowo.pl

Załączniki:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

6-06-2020
Expired!

Czas

6:00 am - 12:00 pm
Kategoria

Komentarze

Skip to content