ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl
Zawody wędkarskie

6. Ogólnopolskie Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Darłowo Jezioro Bukowo Dąbki 16-17 lipca 2022 r.

Zapraszamy na 6. edycję Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych o Puchar Wójta Gminy Darłowo. Poniżej oficjalny regulamin zawodów z wszelkimi niezbędnymi informacjami.

OFICJALNY REGULAMIN ZAWODÓW
„6 Ogólnopolskie Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Darłowo ”

  1. Organizatorem zawodów jest Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.
  2. Współorganizatorem zawodów jest Gmina Darłowo oraz GZ LZS Darłowo.
  3. Partnerem zawodów jest: Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Wieprzy i Grabowej.
  4. Zawody mają charakter towarzyski.
  5. Zawody odbędą się w terminie: 16-17 lipca 2022 r.
  6. Zgłoszenia zawodników od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 7 lipca 2022 r. na adres e-mail: csw@gminadarlowo.pl.
  7. Bazą zawodów jest siedziba Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki.
  8. Zawodnicy startują na łodziach własnych o minimalnej długości 360 cm, które muszą posiadać niezbędne wyposażenie ratownicze.
  9. Zawodnikom zezwala się na dobranie się w dowolne pary-obsady łodzi.
  10. Dopuszcza się start zawodników startujących na kajakach wędkarskich.
  11. Dopuszcza się używanie silników elektrycznych lub spalinowych bez ograniczeń mocy.
  12. Zawody odbędą się w 2 turach:

I tura – 16 lipca 2022 r. w godzinach: 14:00 – 20:00

II tura– 17 lipca 2022 r. w godzinach: 7:00 – 13:00

 1. W czasie zawodów łowi się ryby: okoń, sandacz, szczupak, troć jeziorowa. Inne ryby nie są brane pod uwagę podczas punktowania przez sędziego kontrolnego.
 2. Zawody odbędą się na żywej „na żywej rybie” – punktacja wg regulaminu organizatora:
 • okoń – minimalny wymiar 20 cm; punktacja: wymiar (1cm=1pkt)
 • sandacz – minimalny wymiar 50 cm; punktacja: wymiar (1cm=1pkt)+100 pkt
 • szczupak – minimalny wymiar 50 cm; punktacja: wymiar (1cm=1pkt)+100 pkt
 • troć jeziorowa – minimalny wymiar 50 cm – wymiar (1cm=1pkt)+100 pkt
 1. Do punktacji zaliczane są wszystkie ryby, o których mówi pkt. 14 Regulaminu złowione podczas poszczególnej tury zawodów.
 2. Do połowu nie zalicza się ryby, która: – została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,( jako rybę zaliczoną uważa się rybę trzymaną w ręku podczas trwania sygnału który kończy turę zawodów. – odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką. W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody.
 3. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, po zmierzeniu przez sędziego kontrolnego ryby są wypuszczane do wody.
 4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.
 5. W sytuacji zagrożenia COVID-19 zawodnicy oraz sędziowie zobligowani są do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń z tym związanych.
 6. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów miarowych w ciągu trwania zawodów, punkty z poszczególnych tur zawodów sumują się.
 7. Drużyna, która zakończy rywalizację na jednej turze zawodów zostanie skalsyfikowana z sumą punktów, którą uzyska po jednej turze zawodów.
 8. Nagrodzonych zostanie sześć najlepszych drużyn oraz zawodnik, który złowi największą rybę punktowaną.
 9. Opłata startowa od zawodnika wynosi 180 PLN (360 PLN za team)

i obejmuje:

 • wyżywienie w czasie trwania zawodów,
 • profesjonalną obsługę sędziowską,
 • zezwolenia na połów ryb w Jeziorze Bukowo w dniach 15-17 lipca 2022 r.,
 • profesjonalne zabezpieczenie ratownicze oraz medyczne;
 • postój oraz wodowanie łodzi na przystani Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.
 1. Opłatę należy wnieść na konto (wpływ na rachunek do 8 lipca 2022 r.) :

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

76-150 Darłowo, ul. O. D. Tynieckiego 2

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

34856600030101550920000001

z dopiskiem: 6 Ogólnopolskie Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Darłowo, Nazwisko Imię.

 1. Dla osób towarzyszących nie biorących udziału w zawodach istnieje możliwość wykupienia pakietu żywieniowego oraz wzięcia udziału w imprezach towarzyszących w kwocie 100 zł/osoba.
 2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 3. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w mediach tradycyjnych oraz internetowych.
 4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia i promocji zawodów i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportów Wodnych z siedzibą w Dąbkach.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach możliwy jest pod adresem email: csw@gminadarlowo.pl
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia zawodów.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pai/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;
 • W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie zawodów, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia zawodów, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.
 3. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące zawodów rozstrzyga organizator zawodów.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zawodów i obowiązuje do czasu ich zakończenia.
 5. Zapytania oraz szczegółowe informacje dotyczące zawodów udziela:
  Marceli Lichacy – tel. 721 632 777 ; e-mail: marceli.lichacy@ugdarlowo.pl, csw@gminadarlowo.pl, Piotr Ebel – tel. 603 118 422

Data

16 - 17-07-2022
Expired!

Koszt

180PLN

Lokalizacja

Centrum Sportów Wodnych
ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
Kategoria

Organizator

Centrum Sportów Wodnych

Komentarze

Skip to content