ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo będących w użyczeniu Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 miesięcy

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę na okres do 3 miesięcy

 

zgodnie z art. 13 ust.1,  art., 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270).

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Darłowo będących w użyczeniu Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 miesięcy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121, z późn. zm.).

Czytaj więcej...