ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

odwołuje:

wyznaczony na dzień 6 kwietnia 2020 r. na godz. 1300  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będącej własnością Gminy Darłowo         z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni rowerów wodnych: pomost stały przyległy do działki oznaczonej numerem geodezyjnym 94 położonej w Dąbkach.

Powodem odwołania przetargu jest panująca sytuacja epidemiologiczna w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2, powodującym chorobę COVID-19. Decyzja została podjęta ze względu na Państwa bezpieczeństwo.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (http://www.csw.gminadarlowo.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (http://csw.mirobip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.