ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Ogólnopolskie Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Darłowo – 4. edycja

Zapraszamy na 4. edycję Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych o Puchar Wójta Gminy Darłowo. Poniżej oficjalny regulamin zawodów z wszelkimi niezbędnymi informacjami.
OFICJALNY REGULAMIN ZAWODÓW
„IV Ogólnopolskie Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Darłowo”
JEZIORO BUKOWO DĄBKI 17-19 LIPCA 2020 r.

 1. Organizatorem zawodów jest Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.
 2. Współorganizatorem zawodów jest:
 • Gmina Darłowo
 • LZ LZS Darłowo
 1. Partnerem zawodów jest: Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Wieprzy i Grabowej.
 2. Zgłoszenia zawodników od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. na adres e-mail: csw@gminadarlowo.pl.
 3. Bazą zawodów jest siedziba Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki.
 4. Zawodnicy startują na łodziach własnych o minimalnej długości 360 cm, które muszą posiadać niezbędne wyposażenie ratownicze.
 5. Zawodnikom zezwala się na dobranie się w dowolne pary-obsady łodzi.
 6. Dopuszcza się start w pojedynkę zawodników startujących na kajakach wędkarskich.
 7. Dopuszcza się używanie silników elektrycznych lub spalinowych bez ograniczeń mocy.
 8. Zawody odbędą się w dwóch turach.
 9. W czasie zawodów łowi się ryby: okoń, sandacz, szczupak, troć jeziorowa. Inne ryby nie są brane pod uwagę podczas punktowania przez sędziego kontrolnego.
 10. Zawody odbędą się na żywej „na żywej rybie” – punktacja wg regulaminu organizatora:
 • okoń – minimalny wymiar 20 cm; punktacja: wymiar+5 pkt
 • sandacz – minimalny wymiar 50 cm; punktacja: wymiar+50 pkt
 • szczupak – minimalny wymiar 50 cm; punktacja: wymiar+50 pkt
 • troć jeziorowa – minimalny wymiar 50 cm – wymiar+50 pkt
  1. Do punktacji każda drużyna wybiera maksymalnie 20 ryb złowionych podczas jednej tury.
  2. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
   •  została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów ( jako rybę zaliczoną uważa się rybę trzymaną w ręku podczas trwania sygnału który kończy turę zawodów),
   • odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką.

W powyższych przypadkach ryba nie będzie zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody.

 1. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, po zmierzeniu przez sędziego kontrolnego ryby są wypuszczane do wody.
 2. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.
 3. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów miarowych w ciągu trwania zawodów.
 4. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny oraz zawodnik, który złowi największą rybę punktowaną.
 5. OPŁATA STARTOWA OD ZAWODNIKA WYNOSI 150 PLN (300 PLN za team)
  i obejmuje:
  – wyżywienie w czasie trwania zawodów oraz grill integracyjny,
  – profesjonalną obsługę sędziowską,
  – zezwolenia na połów ryb w Jeziorze Bukowo w dniach 17-19 lipca 2020 r.,
  – ubezpieczenie.

– profesjonalne zabezpieczenie ratownicze oraz medyczne;

– postój oraz wodowanie łodzi na przystani Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.

 1. Opłatę należy wnieść na konto:

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
76-150 Darłowo, ul. O. D. Tynieckiego 2
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
34-8566-0003-0101-5509-2000-0001
z dopiskiem: 4 Ogólnopolskie Zawody Spinningowe o Puchar Wójta Gminy Darłowo, Nazwisko Imię.

 1. Dla osób towarzyszących nie biorących udziału w zawodach istnieje możliwość wykupienia pakietu żywieniowego oraz wzięcia udziału w imprezach towarzyszących w kwocie 80 zł/osoba.
 2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 3. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w mediach tradycyjnych oraz internetowych.
 4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia i promocji zawodów i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportów Wodnych z siedzibą w Dąbkach.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach możliwy jest pod adresem email: csw@gminadarlowo.pl
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia zawodów.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pai/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;
 • W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie zawodów, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia zawodów, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.
 3. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące zawodów rozstrzyga organizator konkursu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zawodów i obowiązuje do czasu ich zakończenia.
 5. Zapytania oraz szczegółowe informacje dotyczące zawodów udziela:
  Marceli Lichacy (Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach) –tel. 721 632 777 |marceli.lichacy@ugdarlowo.pl | csw@gminadarlowo.pl

HARMONOGRAM IMPREZY*:

Piątek 17.07.2020 r.:
17:00 – 19:00 – przyjazd, rejestracja zawodników – Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki,
19:00 – spotkanie integracyjne

Sobota 18.07.2020 r.:
12:00 – 13:00 – zbiórka zawodników – Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki, posiłek + prowiant na wodę
13:00 – 14:00 – oficjalne otwarcie imprezy, odprawa techniczna i wydawanie kart startowych, wodowanie łodzi,
14:30 – 20:30 – I tura zawodów.
21:00 – ogłoszenie wyników I tury + grill/ognisko/spotkanie integracyjne

Niedziela 19.07.2020 r.:
5:00 – 7:00 – posiłek + prowiant na wodę, wodowanie łodzi, wydawanie kart,
7:00 – 13:00 – II tura zawodów,
14:00 – podsumowanie zawodów, wręczenie nagród
*Harmonogram godzinowy imprezy może ulec zmianie.
Zapraszamy wszystkich serdecznie

Skip to content