ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Praca dla ratowników wodnych w sezonie 2023

Praca na umowę zlecenie w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482).

Praca na kąpieliskach morskich gminy Darłowo w miejscowościach Dąbki, Bobolin, Kopań oraz Wicie.

Ilość stanowisk 9 (4 w Dąbkach, 2 w Bobolinie, 2 w Wiciu, 1 w Kopaniu) – ilość ratowników: 28.

Praca w godzinach od 10 do 18, wieże 3 osobowe. Każda wieża posiada pełne wyposażenie w sprzęt zgodny z obowiązującymi przepisami.

Okres pracy: 24.06 – 31.08.2023 r.

ZAPEWNIAMY:

– darmowy nocleg dla osób spoza gminy Darłowo i miasta Darłowo;

– sprzęt osobisty ratownika (kompletny ubiór, krem z filtrem);

– woda mineralna;

– ciepły posiłek;

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie.

WYNAGRODZENIE: (kwoty netto za miesiąc): między 5850 zł a 6700 zł w zależności od stażu oraz pełnionej funkcji.

W podziale na funkcję wygląda to następująco (kwoty netto):

  • 5850 zł – ratownik wodny bez stażu pracy na kąpieliskach morskich)
  • 6000 zł – ratownik wodny (jeden sezon stażu* na kąpieliskach morskich)
  • 6100 zł – ratownik wodny (2 sezony stażu* na kąpieliskach morskich)
  • 6200 zł – ratownik wodny (3 i więcej sezonów stażu* na kąpieliskach morskich)

Dodatek za funkcję szefa wieży 500 zł.

* jeden sezon stażu należy rozumieć jako pełne dwa miesiące pracy na kąpielisku morskim w charakterze ratownika wodnego.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP, zaświadczenie o ukończeniu kursu Ratownika Wodnego oraz być członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego (aktualne opłacone składki członkowskie). Dodatkowo każdy z kandydatów powinien posiadać przynajmniej jedno z następujących uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym (do wyboru): patent motorowodny, patent żeglarski, uprawnienia płetwonurka, kurs operatora SRC/VHF.

Zainteresowane osoby proszę o przesyłanie dokumentów (CV, skany uprawnień) na: csw@gminadarlowo.pl, termin nadsyłania podań do 15.05.2023. Proszę również określić dokładny termin pracy (od kiedy do kiedy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 721 632 777.

Dodatkowe informacje:

– Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z możliwością pracy przez pełne 2 miesiące.

– Przesłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do pracy.

– Zastrzegam sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do pracy o powyższym fakcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mail.

Skip to content